آجر ال 7 لبگرد قرمز پرتقالی A2


آجر نسوز ال لبگرد 3×10×20×7 خوشنام

* آجر ال لب تیز 3×13×26×7 نیز تولید می گردد و موجود می باشد که به زودی تصویر این محصول در سایت قرار خواهد گرفت.

آجر نسوز قرمز خوشنام در رنگ های مختلف تولید و عرضه می گردد ، برای مشاهده سایر رنگ ها به بخش آجر نسوز نما قرمز انگلیسی مراجعه نمائید.

همچنین می توانید چیدمان انواع آجر های نما را در بخش پنل رنگ بندی محصولات مشاهده نمائید.