آجر ال 5.5 لب تیز شاموتی


آجر نسوز ال لب تیز 3×12×24×5.5 خوشنام

* به طور کلی خاک آجر های نسوز در تمام رنگ ها ( قرمز - مشکی - زرد و ... ) از نوع " خاک شاموتی " می باشند اما بعضا برخی به محصولات آجر نسوز نمای زرد " آجر شاموتی" می گویند 

* آجر نما نسوز زرد شاموتی در رنگ های روشن - لیمویی - پرتقالی و نارنجی تولید می گردد