آجر ال 7 لب تیز شاموتی


آجر نسوز ال لب تیز 3×13×26×7 خوشنام

* به طور کلی خاک آجر های نسوز در تمام رنگ ها ( قرمز - مشکی - زرد و ... ) از نوع " خاک شاموتی " می باشند اما بعضا برخی به محصولات آجر نسوز نمای زرد " آجر شاموتی" می گویند 

* آجر نما نسوز زرد شاموتی در رنگ های روشن - لیمویی - پرتقالی و نارنجی تولید می گردد