آجر ال 7 لب تیز مشکی


آجر نسوز ال لب تیز 3×13×26×7 خوشنام

آجر نسوز مشکی خوشنام در ابعاد مختلف تولید و عرضه می گردد ، برای مشاهده سایر ابعاد به بخش آجر نسوز نما مشکی مراجعه نمائید.

همچنین می توانید چیدمان انواع آجر های نما را در بخش پنل رنگ بندی محصولات مشاهده نمائید.