آجر نسوز شومینه لبگرد قرمز روشن A1


آجر نسوز شومینه قرمز روشن خوشنام 2.7×16×8

آجر نسوز شومینه خوشنام به دلیل استفاده از قالب های با کیفیت و پخت مطلوب ، باعث بالا رفتن دوام و ماندگاری شومینه ، باربیکیو و... می شود و همچنین باعث جلوگیری از هدر رفتن انرژی و گرمای داخل شومینه می گردد.