آجر نسوز شومینه بزرگ قرمز روشن A1


آجر نسوز شومینه قرمز روشن خوشنام 4×20×10

این محصول به لحاظ مقاومت در برابر حرارت، به نسبت آجر های شومینه ای کوچک از استحکام بیشتری برخوردار می باشد.
ضمنا این محصول در مصارف دیگر از جمله کوره های نیمه صنعتی نیز کاربرد بسزایی دارد.