آجر نسوز 3 قرمز جگری A3


آجر نسوز قرمز جگری خوشنام 3×24×12

این محصول علاوه بر موارد استفاده در کوره های صنعتی، به دلیل برخوردار بودن از ضخامت 3 سانتی متری، قابلیت استفاده به عنوان نما را نیز دارد.
جهت مشاهده پنل نمای این محصول کلیک کنید.