آجر نسوز پلاک 2.7×25×7 آمریکایی


آجر نسوز نما آمریکایی خوشنام 2.7×25×7

باید توجه داشت که رنگ بند کشی ، تاثیر بسیار زیادی در نمای آجری دارد.
به طور مثال اگر رنگ بند کشی بین آجر ها روشن باشد، رنگ زمینه اصلی روشن تر به نظر خواهد رسید و برعکس، اگر رنگ بند کشی بین آجر ها تیره باشد، ظاهر نمای مورد نظر تیره تر دیده خواهد شد. 

* محصولات آجر نسوز نما قرمز در ابعاد و رنگ های مختلف تولید و عرضه می گردد.