طراحی نما

در راستای اهداف کارخانجات آجرنسوز نما خوشنام ، که مهمترین آن پیشرفت معماری ایرانی در کنار مدرنیته است، اقدام به راه اندازی بخش طراحی نما نموده ایم.

شما در این بخش می توانید با ارسال مشخصات و متراژ طرح خود می توانید از مشاوره طراحان شرکت آجر خوشنام بهره مند گردید و یا در صورت اینکه هیچگونه طرحی ندارید، عکس و متراژ پروژه خود را ایمیل نموده و منتظر تماس همکاران ما باشید.